O nas

Laboratorium Naukowo Badawcze Instytutu Dermatologii jest samodzielną jednostka prowadzącą działalność badawczo rozwojową w dziedzinie nauk medycznych, technicznych i przyrodniczych.

Od 2009 roku systematycznie prowadzimy prace twórcze i badania, podejmowane zarówno dla zwiększenia zasobu wiedzy, jak i dla znalezienia nowych zastosowań wiedzy z zakresu dermatologii, ziołolecznictwa, medycyny estetycznej i kosmetologii, a także psychologii i dietetyki.

Nasza działalność badawcza i rozwojowa obejmuje trzy rodzaje badań:

badania podstawowe

Prace eksperymentalne lub teoretyczne, podejmowane przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na praktyczne zastosowania ani użytkowanie.

badania stosowane

Badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług; badania te obejmują tworzenie elementów składowych systemów złożonych, szczególnie do oceny przydatności technologii rodzajowych.

prace rozwojowe

Obejmują nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług.

Współpracujemy ze:

Skin Lab

Laboratorium badań aplikacyjnych i wdrożeniowych dla przemysłu kosmetycznego i chemicznego oraz badań specjalistycznych dla przemysłu lekkiego

Cos Lab

CosLab jako jedna z niewielu firm w Europie oferuje kompleksowe rozwiązanie dla stworzenia lub rozwoju marki własnej w sposób jak najbardziej optymalny czyli szybki, dyskretny i maksymalnie efektywny ekonomicznie.